Ľudská tvár – Sloboda alebo smrť

Výstavný projekt pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka ako hommage k významnej osobnosti Európy i sveta na 3. poschodí Bratislavského hradu. Výstava súčasného moderného umenia tvorivo prezentuje umelecké diela na danú tému. Výber diel 37 výtvarných umelcov Slovenskej a Českej republiky a jedného zástupcu Spojených štátov amerických je zameraný na expresívne, dramatické a realistické interpretácie témy. Vystavujúci: ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ Katarína, BIDELNICOVÁ Mária, BREZINA Slavomír, BUBÁN Stanislav, BUKOVSKÝ Ivan (ČR), ČERNÝ Ladislav, ČUTEK Juraj, DZUREK Martin, GUMAN Ľubomír, HERÉNYIOVÁ Soňa, HLAVATÝ Ján, ILAVSKÝ Svetozár, JANKOVIČ Jozef, JIRKŮ Boris (ČR), KISSOCZY Katarína, KOMÁČEK Marián, KRÁL Martin, KRÁĽ Fero, KRÁĽ Pavol, KRÁLIK Dušan, LUKÁČ Milan, MOSNÝ Igor, MUCHOVÁ Cleopatra, PACÚCH Dušan, PAVLE Ivan, PIAČKA Igor, POLLÁG Peter, RITTSTEIN Michael (ČR), RUDAVSKÝ Andrej, RUDAVSKÝ Ondrej, ml., SRNA Jozef, SZITTAY Róbert, ŠAFÁRIK Martin, TOMANOVÁ Iveta, TRAJTER Jakub, ŤAPÁK Ján, WARHOL Andy (USA) Kurátorka výstavy: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD. Kreatívny producent, dramaturg, iniciátor výstavy: Roberto Leca Hlavný producent: Andrej Antonio Leca Záštita výstavy: Heinz Fischer, prezident Rakúskej republiky v rokoch 2004 – 2016, predseda rakúskeho parlamentu v rokoch 1990 – 2002, Rakúsko.

Dátum a čas

od 23. 11. 2021 do 30. 1. 2022

Miesto konania

SNM, Bratislavský hrad, 3. poschodie

Dátum a čas

od 23. 11. 2021 do 30. 1. 2022

Miesto konania

SNM, Bratislavský hrad, 3. poschodie

Výstavný projekt pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka ako hommage k významnej osobnosti Európy i sveta na 3. poschodí Bratislavského hradu. Výstava súčasného moderného umenia tvorivo prezentuje umelecké diela na danú tému. Výber diel 37 výtvarných umelcov Slovenskej a Českej republiky a jedného zástupcu Spojených štátov amerických je zameraný na expresívne, dramatické a realistické interpretácie témy. Vystavujúci: ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ Katarína, BIDELNICOVÁ Mária, BREZINA Slavomír, BUBÁN Stanislav, BUKOVSKÝ Ivan (ČR), ČERNÝ Ladislav, ČUTEK Juraj, DZUREK Martin, GUMAN Ľubomír, HERÉNYIOVÁ Soňa, HLAVATÝ Ján, ILAVSKÝ Svetozár, JANKOVIČ Jozef, JIRKŮ Boris (ČR), KISSOCZY Katarína, KOMÁČEK Marián, KRÁL Martin, KRÁĽ Fero, KRÁĽ Pavol, KRÁLIK Dušan, LUKÁČ Milan, MOSNÝ Igor, MUCHOVÁ Cleopatra, PACÚCH Dušan, PAVLE Ivan, PIAČKA Igor, POLLÁG Peter, RITTSTEIN Michael (ČR), RUDAVSKÝ Andrej, RUDAVSKÝ Ondrej, ml., SRNA Jozef, SZITTAY Róbert, ŠAFÁRIK Martin, TOMANOVÁ Iveta, TRAJTER Jakub, ŤAPÁK Ján, WARHOL Andy (USA) Kurátorka výstavy: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD. Kreatívny producent, dramaturg, iniciátor výstavy: Roberto Leca Hlavný producent: Andrej Antonio Leca Záštita výstavy: Heinz Fischer, prezident Rakúskej republiky v rokoch 2004 – 2016, predseda rakúskeho parlamentu v rokoch 1990 – 2002, Rakúsko.