Jarná sadzba. Z času postmoderny

Takmer v každej poznámke o Stanovi Bubánovi sa nezabudne uviesť, že patrí do umeleckej generácie, ktorá vniesla postmodernú maľbu na slovenskú výtvarnú scénu. Aj keď tento „generačný vpád“ netrval dlho, bol tak razantný a sebavedomý, že jeho účastníkom predplatil „voľnú“ vstupenku, ešte len na prahu ich umeleckej cesty. Koniec predrevolučných 80.tych rokov minulého storočia bol pre umenie a kultúru energiou nabitým časom, kedy dozor štátnych a straníckych aparátov slabol a vo vzduchu už bolo cítiť očakávané politicko-spoločenské zmeny. A práve, mladá generácia opúšťajúca brány najmä bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení svojou vtedajšou excentrickou prítomnosťou prinútila k zmenám domácu výtvarnú scénu, v ktorej ešte doznievalo dozorovanie modernistických avantgárd. So všetkými rizikami, ktoré mladosť v sebe nesie boli „postmodernými pirátmi“, ktorí vtedy možno bezočivo, ale šarmantne prehliadali takmer všetky vtedajšie predpojatosti miestnej moderny. Stano Bubán sa na prvých spoločných výstavách, ktoré boli vnímané takmer ako manifestačné vystúpenia uviedol temperovými maľbami na veľkých papieroch. Vynikli ani nie tak zjavným prihlásením sa k transavantgardnej poetike a jej slovníku, ale skôr svojou expresívnou maľbou, divokou a živelnou, ktorá prirodzene vychádzala z jeho maliarskeho rukopisu. Aj tematická rozmanitosť – raz mytologické námety (Venuša, 1986, Stará povesť, 1986, Oidipus Rex, 1988), inokedy témy viažúce sa k literatúre (Smrt krásnych srnců, 1988), k odkazom k minulosti (Archeológ, 1987), či intímnejším polohám (Jarná sadzba, 1987, Fuú, 1986, Ako som stretol ryby, 1986) dosvedčuje, že príbeh obrazu stojí až v druhom pláne maliarovho sústredenia. Kompozícia a štylizácia vystupujúcich postáv nepodlieha až tak rozprávaniu v symboloch, či iných vizuálnych kódoch, ale je skôr výsledkom „myslenia v maľbe a maľbou“. Dá sa to povedať aj inak, že štylizácia príbehu v obraze je podriadená gestickej štetcovej maľbe – jej stope, intenzite a výrazu. Maľovanie u Stana Bubána teda nie je ilustrovaním tej ktorej témy, ale hlavným dôvodom namaľovania obrazu. Ponúka sa ešte jeden, možno skôr literárny výklad básnika a spisovateľa Jiřího Oliča, ktorý porozumel Bubánovým maľbám: „ ako metaforám túžby, vášne, strachu a elementárnych pudov pripomínajúcich ľudové balady, v ktorých sa hovorí, že ľudia „vzplanuli láskou“ a pociťovali „prívaly nehy“. Táto živelnosť požiarov a povodní charakterizuje človečenstvo ako permanentnú ohrozenosť. Ak jeho starší obraz Smrt krásnych srnců vidí nesúlad ľudskej prirodzenosti lovca, ktorá až zážitkom utrpenia a smrti sa prebúdza, tak v novšom Dunaji, je utopenie sa paralelou lásky, takmer v duchu slov básnika Jakuba Demla: „Rty jsou jako kruhové vlnky víru. Na první pohled zdá se tak nepochopitelno, že se milenci nejraději topí.“ Koncom roka1988 odchádza od malieb, ktoré ho „istili“ na scéne divokej expresionistickej maľby a vykročil, dnes vidíme, že k novej kapitole svojho vtedy ešte stále postmoderného dobrodružstva. Cyklus asi ôsmych veľkorozmerných čierno bielych malieb – koláží na papieri, nazvaných Rany a náplaste sa dajú považovať za zásadnú a konštitutívnu revíziu. Pretože nebola len bodkou za predchádzajúcim maliarsky eruptívnym obdobím, ale aj ohlásením budúceho programu Potrhal staršie kresby a niektoré maľby a spojil ich v nové celky. Avšak vo zvýraznenom chaose a neporiadku s výrazne otrhanými okrajmi, vybielenými pásmi ako stopami po lepiacich páskach, alebo nalepenými ako náplaste „poranených miest“. Rany a náplaste stoja na pol ceste medzi túžbou niečo vyrozprávať a medzi tým, čo sa v jeho tvorbe len zatiaľ nenápadne rodilo. Spomína:„Dostal som vnútornú nechuť maľovať, nemohol som štetec ani zobrať do ruky. Vtedy som začal papier zraňovať, namáčal som ho, trhal, striekal a potom som ho ošetroval, dával som naň lepidlo a leukoplast a vznikli z toho Rany a náplaste, názov vychádzal z procesu, ktorý sa tam skutočne odohral.“ Po tomto zúčtovaní sa už nevrátil k expresívnej gestickej maľbe, ale k maľbe blížiacej sa k striedmejšiemu figurálnemu realizmu, odohrávajúcemu sa v anonymných, akoby neurčitých priestoroch. Maľby Nevedomosť, 1989 a Vášeň, 1989, v ktorých raz vystupuje neznámy muž s kufrom, inokedy dvojica akoby vystrihnutá z odbornej technickej príručky svojou neosobnosťou a ambivalentnosťou hovoria jasnou rečou, že ich autor už nebude rozprávačom príbehov a je pripravený vstúpiť do sveta čoraz viac a viac „sparťanskej maľby“.
02-793224da
Jarná sadzba, 1986, akryl na papieri, 140x150 cm, súkromný majetok
03-09940bd2
Ako som stretol ryby, 1986, olej na plátne, 130 x 160 cm. Súkromný majetok
12-82bc4c31
Stará povesť, 1988, olej na plátne,150 x 140 cm. Majetok SNG
04-d774512d
Rybí bufet, 1986, olej na plátne,140 x 160 cm. Majetok SNG
07-efceef2a
OidOipus Rex, 1988, olej na plátne, kameň, železo, 250 x 220 cm. Súkromný majetok
01-d2f84f23
Smrť krásnych srncov, 1987, olej na plátne, 120 x 120 cm. Súkromný majetok
10-1232857d
Vášeň, 1988, olej na plátne, 250 x 220 cm. Súkromný majetok

V prípade záujmu o kúpu diel ma kontaktujte.